مزایای خرید کارتخوان سیار

بررسی چند مورد از مزایای (خرید) دستگاهای سیار: 1_غالبا دستگاهایی ک بانک ها به متقاضیان دستگاه بی سیم ارایه میکنند دست دوم و از مدلهای قدیمی و ساده می باشد. 2_بیشتر بانک ها در ازای واگذاری دستگاه بیسیم مبلغ ( یک میلیون تومان) وجه نقد…